Cennik

Zajęcia Czas trwania jednych zajęć Cena pojedynczych zajęć Cena karnetu 4 wejść
Plastyka 4-8 lat 90 min 30 100
Plastyka 8+ 120 min 35 120
Rysunek twórczy 90 min 30 100
Rysunek i malarstwo 10+ 120 min 35 110
Rysunek i malarstwo młodzież 180 min 35 120
Rysunek i malarstwo hobbystycznie 180 min 40 140
Rysunek i malarstwo przygotowanie do egzaminów 180 min - 200
Zajęcia Czas trwania jednych zajęć Cena pojedynczych zajęć/4 wejścia
Plastyka 4-8 lat 90 min 30 / 100
Plastyka 8+ 120 min 35 / 120
Rysunek twórczy 90 min 30 / 100
Rysunek i malarstwo 10+ 120 min 35 / 110
Rysunek i malarstwo młodzież 180 min 35 / 120
Rysunek i malarstwo hobbystycznie180 min40 / 140
Rysunek i malarstwo przygotowanie do egzaminów180 min- / 200
Warsztaty dla szkół i przedszkoli:
Zajęcia dla dzieci:
Zajęcia dla młodzieży:
Zajęcia dla dorosłych: