Cennik

Zajęcia Czas trwania jednych zajęć Cena pojedynczych zajęć Cena karnetu 4 wejść
Plastyka 4-8 lat 90 min 35 130
Plastyka 8+ 120 min 40 150
Rysunek twórczy 90 min 35 120
Rysunek i malarstwo 10+ 120 min 35 130
Rysunek i malarstwo hobbystycznie 180 min 50 180
Rysunek i malarstwo przygotowanie do egzaminów 180 min - 200
Rysunek przygotowujący do liceum plastycznego 180 min - 180
Zajęcia Czas trwania jednych zajęć Cena pojedynczych zajęć/4 wejścia
Plastyka 4-8 lat 90 min 35 / 130
Plastyka 8+ 120 min 40 / 150
Rysunek twórczy 90 min 35 / 120
Rysunek i malarstwo 10+ 120 min 35 / 130
Rysunek i malarstwo hobbystycznie 180 min 50 / 180
Rysunek i malarstwo przygotowanie do egzaminów 180 min - / 200
Rysunek przygotowujący do liceum plastycznego 180 min - / 180
Warsztaty dla szkół i przedszkoli:
Zajęcia dla dzieci:
Zajęcia dla młodzieży:
Zajęcia dla dorosłych: