język obrazu

Zajęcia mają na celu poznanie elementów składowych obrazu oraz sprawne i kreatywne ich wykorzystywanie we własnych pracach. Uczestnicy kursu zapoznają się również ze sposobami czytania i elementami znaczeniowymi zawartymi m.in. w dziełach malarskich. Umożliwi to lepszy kontakt ze sztuką i przez nią dalszy rozwój zainteresowań.

Kurs skierowany do chcących pogłębić wiedzę na temat form obrazowania, w szczególności osób zainteresowanych takimi dziedzinami sztuki jak:
- fotografia,
- malarstwo,
- grafika.

Zajęcia obejmują: Wykłady, ćwiczenia oraz prace domowe z omówieniem

Czas trwania kursu : 1 semestr
Ilość zajęć: 10
grupa: minimum 6, maximum 12 osób
Czas trwania zajęć: 1,5 – 2 godz.
Cena za 1 zajęcia: 27 zł
Cena za cały kurs, płatne z góry: 230zł

Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu się grupy


Zagadnienia omawiane są w sposób pogłębiony, w odniesieniu do historii sztuki, obejmując m.in.:
- Kompozycję,
- Perspektywę,
- Kolor i światło,
- Kadr.
- Analizę sposobu widzenia.
- Analizę treści obrazu.

 

Galeria prac

  •  D6T4764
  •  D6T4777
  •  D6T4780a
  •  D6T5454-po