zajęcia plastyczne

Zajęcia dla dzieci powyżej 4 lat, odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut.

Zajęcia maja na celu rozwijanie sprawności manualnych poprzez poznawanie wielu technik plastycznych, jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, papieroplastyka. Dzieci uczyć się będą dostrzegania w otaczającym świecie brył, barw, światłocieni. Projektując, a następnie wykonując własne modele prac uczestnicy będą rozwijać nie tylko zdolności manualne, ale również planowanie i realizację w etapach, pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację. Młodzi uczestnicy nauczą się podejmowania decyzji poprzez dobieranie odpowiednich środków wyrazu i materiałów. Zajęcia wpływają również na podniesienie samooceny dziecka oraz na wyrażanie własnej indywidualności. Cena zajęć obejmuje pomoc, zaangażowanie oraz wszystkie materiały, z których będą korzystać mali artyści.

Do zajęć można przystąpić w każdej chwili.

Cena 30zł za zajęcia lub karnet: 100zł za 4 zajęcia.

Galeria prac

 • plast101
 • plast102
 • plast103
 • plast104
 • plast105
 • plast106
 • plast107
 • plast108
 • plast109
 • plast110
 • plast111
 • plast112
 • plast113
 • plast114
 • plast115
 • plast116
 • plast117
 • plast118
 • plast119
 • plast120
 • plast121
 • plast122
 • plast124
 • plast129
 • plast130
 • plast131