Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na studia

Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe

Obejmują podstawy rysunku studyjnego, obserwację otoczenia związaną z perspektywą, proporcjami i światłocieniem. Podczas zajęć poznawane będą różne techniki rysunkowe (rysunek ołówkiem, węglem, tuszem) i malarskie (tempery, akwarele, farby akrylowe i olejne). Uczestnicy uczyć się będą poprzez analizę martwej natury oraz anatomii człowieka podczas pracy z modelem.

Zajęcia wzbogacone są o zagadnienia z historii sztuki i kultury oraz ćwiczenia z kompozycji. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualności twórczych, rozwój pasji i warsztatu twórczego.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu prowadzimy osoby przystępujące do różnych form egzaminów wstępnych.

Ze względu na indywidualny tok i dowolność doboru techniki przez uczestników kursu na zajęcia należy przynosić własne materiały. Na pierwsze zajęcia wystarczy przynieść brystol formatu A3 oraz przybory do rysowania (ołówek i gumkę). Każdy uczestnik kursu powinien wyposażyć się również w teczkę format 100/70 na prace.

"Każde dziecko jest artystą. Trudność polega na tym, by nadal pozostało artystą, gdy dorośnie."

- Pablo Picasso

Zapisz się na warsztaty