Kurs przygotowujący do egzaminów do liceum

Zajęcia trwają 3 godziny zegarowe.

Obejmują podstawy rysunku studyjnego, obserwację otoczenia związaną z perspektywą i światłocieniem. Podczas zajęć poznawane będą różne techniki rysunkowe (rysunek ołówkiem, węglem, tuszem) i malarskie (tempery, akwarele, farby akrylowe i olejne). Uczestnicy uczyć się będą poprzez analizę martwej natury oraz anatomii człowieka podczas pracy z modelem.

Zajęcia wzbogacone są o wykłady z kompozycji oraz historii sztuki i kultury. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualności twórczych oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu do zajęć można przystąpić w każdej chwili.

Ze względu na indywidualny tok i dowolność doboru techniki przez uczestników kursu na zajęcia należy przynosić własne materiały. Na pierwsze zajęcia wystarczy przynieść brystol formatu A4 oraz przybory do rysowania (ołówek i gumkę).

"Każde dziecko jest artystą. Trudność polega na tym, by nadal pozostało artystą, gdy dorośnie."

- Pablo Picasso

Zapisz się na warsztaty