Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w tygodniu, trwają 90 minut. Dzieci dzielone są na grupy wiekowe a praca dostosowana jest do ich umiejętności i potrzeb.

Zajęcia maja na celu rozwijanie sprawności manualnych poprzez poznawanie wielu technik plastycznych, jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, papieroplastyka.

Dzieci uczyć się będą dostrzegania w otaczającym świecie brył, barw, światłocieni. Projektując, a następnie wykonując własne modele prac uczestnicy będą rozwijać nie tylko zdolności manualne, ale również planowanie i realizację w etapach, pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację. Młodzi uczestnicy nauczą się podejmowania decyzji poprzez dobieranie odpowiednich środków wyrazu i materiałów. Zajęcia wpływają również na podniesienie samooceny dziecka oraz na wyrażanie własnej indywidualności. Cena zajęć obejmuje pomoc, zaangażowanie oraz wszystkie materiały, z których będą korzystać mali artyści.

Do zajęć można przystąpić w każdej chwili.

"Każde dziecko jest artystą. Trudność polega na tym, by nadal pozostało artystą, gdy dorośnie."

- Pablo Picasso

Zapisz się na warsztaty